Vé số Tấn Phát » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
NGÀY:
VÉ SỐ:
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi    Hotline: 0983 593 597 Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi    Hotline: 0983 593 597
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 26-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 796 167 102 1tr
Nhất 707 426 891 533 84 350N
Nhì 214 827 208 158 210N
596 167 736
Ba 712 991 955 748 0 100N
126 859 391 360
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 23-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 775 309 68 1tr
Nhất 918 647 096 241 85 350N
Nhì 024 277 305 141 210N
567 876 047
Ba 674 491 211 575 0 100N
371 070 898 331
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 21-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 543 948 64 1tr
Nhất 445 894 729 771 51 350N
Nhì 604 160 597 126 210N
909 300 865
Ba 361 165 027 079 0 100N
847 668 421 300
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 19-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 828 131 56 1tr
Nhất 815 503 625 480 136 350N
Nhì 972 512 313 248 210N
917 214 955
Ba 586 186 886 158 0 100N
363 165 479 098
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 16-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 048 122 61 1tr
Nhất 119 743 902 190 121 350N
Nhì 170 957 769 109 210N
734 367 173
Ba 570 590 245 273 0 100N
469 700 460 945
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 14-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 779 007 49 1tr
Nhất 481 495 923 859 97 350N
Nhì 623 985 356 118 210N
641 140 239
Ba 677 933 478 266 0 100N
910 673 977 930
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 12-9-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 188 832 90 1tr
Nhất 693 330 280 463 269 350N
Nhì 291 653 390 198 210N
314 848 129
Ba 799 550 378 480 0 100N
910 536 750 673
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000