Vé số Tấn Phát » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :
Kỳ vé #047067
Ngày 22/01/2021 13:00
CHẲN: 14
LẺ: 6
LỚN: 10
BÉ: 10
Tổng: 840
Kỳ sau: 00:00
03041014182025313638
44466063666869727578
KỲ XỔ TIẾP THEO
  • TẦN SUẤT
  • CHẲN - LẺ
  • LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
47
36 Lần
28
35 Lần
66
34 Lần
10
33 Lần
79
32 Lần
49
30 Lần
44
30 Lần
70
30 Lần
22
30 Lần
13
29 Lần
38
29 Lần
20
29 Lần
23
29 Lần
69
29 Lần
32
28 Lần
39
28 Lần
46
28 Lần
04
28 Lần
55
28 Lần
71
28 Lần
03
28 Lần
31
27 Lần
30
27 Lần
42
27 Lần
34
27 Lần
01
27 Lần
73
27 Lần
40
27 Lần
17
27 Lần
08
26 Lần
12
26 Lần
59
26 Lần
06
26 Lần
09
26 Lần
67
26 Lần
25
26 Lần
43
25 Lần
50
25 Lần
75
25 Lần
02
25 Lần
63
25 Lần
78
25 Lần
37
25 Lần
51
24 Lần
57
24 Lần
80
24 Lần
52
24 Lần
54
24 Lần
41
24 Lần
35
24 Lần
05
23 Lần
61
23 Lần
36
23 Lần
07
23 Lần
16
23 Lần
18
23 Lần
60
23 Lần
14
23 Lần
29
23 Lần
56
23 Lần
33
22 Lần
53
22 Lần
72
22 Lần
21
21 Lần
26
21 Lần
48
21 Lần
58
21 Lần
77
21 Lần
24
20 Lần
76
20 Lần
19
20 Lần
27
20 Lần
62
19 Lần
45
19 Lần
11
19 Lần
68
19 Lần
64
18 Lần
74
18 Lần
65
18 Lần
15
17 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#047067
03 04 10 14 18 20 25 31 36 38
44 46 60 63 66 68 69 72 75 78
#047066
10 21 25 26 31 32 37 39 40 44
46 49 55 56 58 62 64 68 71 78
#047065
01 02 04 13 16 26 27 28 30 35
38 43 49 57 58 66 72 75 78 80
#047064
03 07 12 13 14 16 22 23 30 38
39 41 44 48 51 54 55 64 70 71
#047063
03 06 09 13 21 22 24 26 28 31
34 35 42 49 59 62 66 69 70 71
#047062
02 03 04 09 10 15 19 29 33 37
39 56 57 59 61 63 65 66 72 78
Nhiều nhất
4736 lần
2835 lần
6634 lần
1033 lần
7932 lần
4930 lần
4430 lần
7030 lần
2230 lần
1329 lần
Ít nhất
1517 lần
6418 lần
7418 lần
6518 lần
4519 lần
1119 lần
6219 lần
6819 lần
7620 lần
1920 lần
Chưa về
7918 lần
1113 lần
7713 lần
5212 lần
1710 lần
059 lần
459 lần
538 lần
768 lần
477 lần
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MAY MẮN - PHÁT TÀI
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 20-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 070 990 31 1tr
Nhì 979 533 718 984 92 350N
Ba 359 369 746 211 210N
918 123 824
KK 909 778 019 014 204 100N
000 982 434 213
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK340840.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 18-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 517 800 47 1tr
Nhì 294 134 107 286 130 350N
Ba 084 324 402 140 210N
857 444 250
KK 153 300 814 005 186 100N
371 740 946 629
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1401150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK401740.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 15-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 677 624 54 1tr
Nhì 651 595 933 790 119 350N
Ba 366 494 611 90 210N
530 027 854
KK 257 530 624 210 181 100N
269 695 701 287
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK471.000.000
G6Trùng 1 số G1264150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK320240.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 13-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 289 734 45 1tr
Nhì 972 438 906 088 131 350N
Ba 570 094 836 77 210N
653 483 680
KK 913 766 019 018 222 100N
505 057 982 980
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1387150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK323940.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 11-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 160 868 96 1tr
Nhì 282 560 263 721 102 350N
Ba 321 373 412 165 210N
697 147 311
KK 278 960 229 593 181 100N
082 319 657 042
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G6Trùng 1 số G1582150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK417840.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 8-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 841 631 25 1tr
Nhì 740 450 940 993 62 350N
Ba 557 838 241 100 210N
340 441 765
KK 806 296 249 835 136 100N
056 589 397 912
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1292150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK310740.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 6-1-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 193 427 29 1tr
Nhì 513 602 294 261 87 350N
Ba 221 591 571 69 210N
503 878 070
KK 792 878 696 313 155 100N
421 239 648 736
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1298150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK308140.000