Vé số Tấn Phát » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
NGÀY:
VÉ SỐ:
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Kỳ vé #055665
Ngày 22/04/2021 21:00
CHẲN: 12
LẺ: 8
LỚN: 8
BÉ: 12
Tổng: 626
Kỳ sau: 00:00
04070809101213162432
35374244464854556367
KỲ XỔ TIẾP THEO
  • TẦN SUẤT
  • CHẲN - LẺ
  • LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
61
35 Lần
57
33 Lần
03
33 Lần
47
33 Lần
25
32 Lần
65
32 Lần
54
31 Lần
38
31 Lần
33
31 Lần
79
30 Lần
43
29 Lần
27
29 Lần
75
29 Lần
26
29 Lần
74
29 Lần
48
29 Lần
09
29 Lần
08
29 Lần
10
29 Lần
14
29 Lần
70
28 Lần
73
28 Lần
49
28 Lần
60
28 Lần
69
28 Lần
67
27 Lần
68
27 Lần
30
27 Lần
36
27 Lần
31
27 Lần
23
27 Lần
11
27 Lần
18
27 Lần
72
27 Lần
80
27 Lần
71
27 Lần
07
26 Lần
29
26 Lần
66
26 Lần
62
25 Lần
58
25 Lần
01
25 Lần
44
25 Lần
05
25 Lần
37
25 Lần
04
25 Lần
51
24 Lần
50
24 Lần
22
24 Lần
39
24 Lần
45
24 Lần
17
24 Lần
63
23 Lần
02
23 Lần
46
23 Lần
35
23 Lần
78
23 Lần
12
23 Lần
32
22 Lần
20
22 Lần
52
22 Lần
40
21 Lần
56
21 Lần
15
21 Lần
19
21 Lần
42
20 Lần
55
20 Lần
06
19 Lần
21
19 Lần
59
19 Lần
34
19 Lần
13
19 Lần
77
18 Lần
41
18 Lần
76
17 Lần
28
17 Lần
64
17 Lần
53
16 Lần
24
16 Lần
16
13 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#055665
04 07 08 09 10 12 13 16 24 32
35 37 42 44 46 48 54 55 63 67
#055664
05 08 09 10 14 20 23 24 28 30
43 44 47 57 63 64 66 67 68 77
#055663
05 08 17 25 29 40 42 43 46 47
48 50 52 58 64 67 70 74 76 77
#055662
03 11 17 24 27 29 30 32 41 45
48 51 57 58 59 66 69 70 74 76
#055661
08 16 17 18 19 27 29 31 37 42
43 45 57 58 65 66 69 71 79 80
#055660
05 10 11 18 23 28 30 37 38 39
49 52 55 56 57 67 72 73 78 79
Nhiều nhất
6135 lần
5733 lần
0333 lần
4733 lần
2532 lần
6532 lần
5431 lần
3831 lần
3331 lần
7930 lần
Ít nhất
1613 lần
2416 lần
5316 lần
7617 lần
2817 lần
6417 lần
4118 lần
7718 lần
0619 lần
5919 lần
Chưa về
2216 lần
0611 lần
539 lần
218 lần
268 lần
338 lần
608 lần
618 lần
758 lần
017 lần
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng: 0983 593 597    Kính chúc Quý khách và gia đình năm mới phát tài, vạn sự như ý ! Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng: 0983 593 597    Kính chúc Quý khách và gia đình năm mới phát tài, vạn sự như ý !
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 21-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 532 419 35 1tr
Nhì 247 375 499 321 117 350N
Ba 007 958 510 90 210N
265 376 047
KK 196 224 515 832 135 100N
596 940 847 720
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1396150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294440.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 19-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 990 222 55 1tr
Nhì 023 411 797 884 103 350N
Ba 730 225 867 175 210N
017 231 457
KK 145 548 367 835 253 100N
228 704 051 690
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G6Trùng 1 số G1393150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK401140.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 16-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 052 683 31 1tr
Nhì 506 707 853 226 181 350N
Ba 441 450 569 125 210N
891 159 877
KK 880 625 515 520 138 100N
574 086 195 636
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK125.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1337150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK296340.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 14-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 993 19 1tr
Nhì 070 378 803 281 97 350N
Ba 715 395 241 108 210N
720 654 827
KK 734 007 091 849 119 100N
430 029 301 111
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G6Trùng 1 số G1249150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK319240.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 12-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 702 591 31 1tr
Nhì 679 636 743 853 111 350N
Ba 551 211 786 199 210N
668 012 977
KK 398 797 937 877 211 100N
459 441 004 709
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G31710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK601.000.000
G6Trùng 1 số G1374150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK487640.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 9-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 068 458 34 1tr
Nhì 003 210 387 195 119 350N
Ba 302 671 770 198 210N
141 259 542
KK 012 906 832 984 214 100N
252 425 214 786
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1331150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK324640.000
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 7-4-2021
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 364 247 58 1tr
Nhì 380 311 187 405 61 350N
Ba 968 125 979 103 210N
706 000 450
KK 423 612 378 857 171 100N
935 283 644 474
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK541.000.000
G6Trùng 1 số G1432150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK351940.000